Observatorium

lezingen KUNST in de openbare ruimte wo 14 dec | 20:15 uur Regionaal | Dyka Vestzaktheater € 12,50

Kijken naar de wereld vanuit het kunstwerk

Kunstenaarsgroep Observatorium maakt betreedbare kunstwerken voor het openbare leven in de openbare ruimte die zicht op de essenties van de omgeving verschaft.

Toelichting

Een observatorium is een oord voor de observatie van het universum. De kunstenaars van Observatorium richten hun blik op de bewoonde wereld. Zij hebben kunstwerken gecreëerd die niet alleeen om naar te kijken zijn, maar ook om te betreden en ervandaan te observeren en reflecteren. Observatorium heeft een internationaal belangwekkend oeuvre tot stand gebracht – van de monumentale sculptuur Zandwacht op Maasvlakte 2 in de haven van Rotterdam tot Dwelling in Seclusion, een kunstwerk gewijd aan afzondering in het openbaar in een park in New York.

De kunstwerken zijn zinnebeelden van grote transformaties van landschappen of de gebouwde omgeving, die bewoners en bezoekers een plek voor observatie en duiding bieden.

Public Art for Public Life is een overzichtspublicatie waarin de vier partners van de maatschap Observatorium reflecteren op de ideeën, het gebruik en de  lessen van hun beelden op het snijvlak van architectuur, sculptuur en landschap. Belangrijke onderwerpen zijn het ontwerpproces ende ontwerpgesprekken in een groep, integratie in veranderende (stedelijke) landschappen, deelname van het publiek  en verbeelding in het alledaagse. 

Kaarten bestellen