ANBI

Stichting De Meenthe | Rabo Theater De Meenthe

Rabo Theater De Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM STEENWIJK

Tel: 0521-514004
info@demeenthe.nl

KVK: 05026681
RSIN: 2932532

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de culturele, maatschappelijk en sociale belangen in de gemeente Steenwijkerland. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van culturele, maatschappelijke, recreatieve en sociale activiteiten en het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting kent een beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden, de beoogde resultaten, de werving van gelden en fondsen, het vermogensbeheer en de besteding daarvan. Dit beleidsplan kan een meerderjarig programma bevatten doch dient voortdurend te worden geactualiseerd.


Bestuurssamenstelling & het beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling

Directeur:
Evers, Johan Gerrit Richard Paul

Bestuurders:
Voorzitter: Ten Kate, Warner Jan Bernard
Secretaris: Hofman, Linda
Penningmeester: Buiter, Marcus Gerrard
Algemeen bestuursleden:
Hesse, Elbert Jan
Doeve, Marcel
IJmker - van Leuveren, Angelique
* Rooster van zittingsduur & aftreden bestuur

Beloningsbeleid

Directie:
Beloond conform cao Horeca

Bestuurders:
De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

Het personeel:
Beloond conform cao Horeca

Documenten

* Statuten Stichting De Meenthe
* Beleidsplan 2023 - 2028 
* Publicatiestukken 2022 - 2023