Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING DE MEENTHE

04-01-2021

Privacyverklaring van Stichting de Meenthe, gevestigd aan Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk.

Stichting de Meenthe verwerkt privacygevoelige persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Kort gezegd doen wij dit door te vermelden in deze privacyverklaring welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel. Verder nemen wij passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen en eisen dit ook van andere partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Ook heeft u het recht om te allen tijde uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Stichting de Meenthe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • locatiegegevens
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • internetbrowser en apparaattype
 • bankrekeningnummer

Verder is het ook mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken die vallen onder de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over ras (in het geval u ons een pasfoto geeft voor de Meenthe pluspas) en gezondheid (in het geval u een rolstoelplek wenst).

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens om u onze diensten te kunnen aanbieden en op basis van uw toestemming. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • om uw betaling te kunnen afhandelen
 • om u onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
 • om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten
 • om u de mogelijkheid aan te bieden om een account aan te maken
 • om goederen bij u af te leveren
 • om uw gedrag op onze website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Stichting de Meenthe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We houden hiervoor een termijn aan van 3 jaar na de laatste overeenkomst, waarna uw gegevens zullen worden verwijderd. Volgens de wet is het verplicht om de boekhouding 7 jaar te bewaren en eventuele factuurgegevens kunnen dus na 7 jaar verwijderd worden.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een mail te sturen naar info@demeenthe.nl of telefonisch contact op te nemen met ons (0521- 514004). Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk verwerken.

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting de Meenthe verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met andere partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om gaan. Stichting de Meenthe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Co-producenten Theaterspektakel Fanfare

Stichting de Meenthe verzorgt conform overeenkomst de kaartverkoop van Theaterspektakel Fanfare. Deze productie is een coproductie van Stichting M.O.L. (verbonden aan De Meenthe), Rabo Theater De Meenthe, Wilminktheater Enschede en Zwolse Theaters. De coproducenten hebben een datadelingsovereenkomst gesloten en kunnen ten behoeve van dit evenement en het daaruit voortvloeiend gerechtvaardigd belang allen persoonsgegevens van kaartkopers verwerken om bezoekers te kunnen informeren. De privacyverklaringen van Rabo Theater De Meenthe, Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en Zwolse Theaters zijn van toepassing.

Wijzingen Privacybeleid

Mochten er wijzigingen zijn in het privacybeleid van Stichting de Meenthe zal een vernieuwde privacyverklaring op onze website worden geplaatst.
In het geval u, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen met ons.

Stichting de Meenthe
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk
www.demeenthe.nl
info@demeenthe.nl
0521-514004

Cookieverklaring