Filosofisch Café

Miriam van Reijen | Stoïcijnse levenskunst wo 20 apr | 20:00 uur Special | Dyka Vestzaktheater € 10,00

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid!

‘Stoïcijns’ wordt helaas tegenwoordig vaak opgevat als gevoelloos en zelfs onverschillig. Maar als we de stoïcijnse filosofie nader bekijken, blijkt het tegendeel waar te zijn! Het zijn emoties als woede, teleurstelling en jaloezie die mensen vaak ongevoelig maken. Het is juist degene die door zulke emoties wordt gekweld, ofwel lijdt, die geen gevoelens van dankbaarheid, mildheid, geluk en liefde kan ervaren. In deze lezing wordt uitgelegd, ook aan de hand van concrete voorbeelden, hoe deze lastige en pijnlijke emoties ontstaan, en hoe filosofie, dat wil zeggen, zelfkennis en kritisch denken, ze kan laten verdwijnen. Ook de idee dat stoïcijns betekent dat iemand niet in actie komt tegen onrecht en andere ongewenste zaken berust op een misverstand.

De stoïcijnse filosoof Epictetus (55 -135) schreef: Geef mij de kracht om alles te accepteren wat ik toch al niet kan veranderen, en geef me de moed om me in te zetten voor alles wat ik wel kan veranderen en geef me de wijsheid (= filosofie) om tussen die twee te onderscheiden. Deze zin kan het begin worden van een verandering van een ‘passieve lijder’ in een ‘actieve leider’!

De stoïcijnse filosofie van onder andere Epictetus en Seneca blijkt na 2000 jaar niet alleen waar, maar ook praktisch bruikbaar te zijn.

Evenals voor Socrates staat het bewust worden en kritisch onderzoeken van de eigen opvattingen centraal. Wat de stoïcijnse filosofen toevoegen is het inzicht dat dit kritische onderzoek kan leiden tot gemoedsrust en geluk.

En anders dan vaak wordt gedacht, leidt gemoedsrust juist niet tot passiviteit, maar tot efficiënte actie.

Kortom: leer hoe je met de stoïcijnen een leider in plaats van een lijder wordt!

Kaarten bestellen